top of page
עמוס כהן ושות' משרד עורכי דין - משפט מסחרי ותאגידי

משפט מסחרי ותאגידי

משרדנו מספק לחברות ולגופים עסקיים שונים ייעוץ משפטי מקיף וכולל בתחום המשפט המסחרי-אזרחי על היבטיו השונים.

 

הייעוץ והליווי ניתנים הן לחברות עצמן והן לחברי ההנהלה הבכירה, לבעלי המניות ולנושאי המשרה השונים.

משרדנו מלווה את לקוחותיו החל משלב הייזום הראשוני ובחירת אופן ההתאגדות המתאימה לפעילות העסקית,

בעריכת הסכמי הייסוד של התאגיד והקמתו.

 

במסגרת הליווי השוטף של פעילות וחיי התאגיד מעניק משרדנו שירותים משפטיים של עריכת משא-ומתן והסכמים

לפעילות שוטפת מול לקוחות, ספקים ושותפים עסקיים; הקמת מיזמים ושיתופי פעולה; טיפול במערך יחסי העבודה בתוך החברה

והכנת הסכמי העסקה; ייעוץ משפטי לדירקטורים ונושאי משרה; ייצוג מול רשויות וגופים ממשלתיים; ליווי בהליכי גיוס הון ומשקיעים וכיו"ב.

 

המשרד מטפל באופן שוטף בעסקאות מסחריות, ובכלל זה מטפל בעריכת הסכמי השקעה, מיזוגים, רכישת מניות ו/או פעילות,

הליכי בדיקת נאותות (Due Diligence), הסכמי מימון וגיוס הון, ליווי חברות הזנק (סטארט אפ) ומיזמים משותפים (Joint Ventures).

 

משרדנו אף מטפל בהליכים לפירוק חברות וחיסולן.

 

 

bottom of page