top of page
עמוס כהן ושות' משרד עורכי דין - מקרקעין

מקרקעין

משרדנו מתמחה במתן ייצוג משפטי רחב ומגוון בתחום דיני המקרקעין ודיני התכנון והבניה:

 

עסקאות מקרקעין - לעורכי הדין במשרד, ניסיון רב במתן ליווי משפטי מלא לעסקאות מקרקעין לסוגיהן, החל מעסקאות מכר דירות, שכירות וחכירה ועד לעסקאות מורכבות יותר של רכישת או מכירת נכסים מניבים, נדל"ן מסחרי, קרקעות לבניה ופרויקטי מקרקעין מגוונים, כגון פרויקטי תמ"א 38, פינוי בינוי ועסקאות קומבינציה. בין היתר, מטפל משרדנו בשלב ניהול המו"מ, בביצוע בדיקות מקדימות, תכנוניות ומשפטיות, לרבות בדיקות נאותות (Due diligence) כנדרש בעסקאות מקרקעין מורכבות, בעריכת החוזים ומסמכי ההתקשרות הנלווים ו/או המקדמיים, בייעוץ ובמתן מענה משפטי בנוגע למימון העסקה, החל מנטילת משכנתא ועד לעסקאות מימון מורכבות יותר, בדיווח לרשויות המס ובהתנהלות מולן ומול הרשויות המוניציפאליות והתכנוניות, בהגנה על הרוכשים בשלב הטרום רישומי, באמצעות רישום הערת אזהרה ו/או משכון או העמדת בטוחות במידת הצורך וכמובן בהשלמת רישום העסקה, תוך התנהלות מול הגופים הרלוונטיים כדוגמת לשכת רישום המקרקעין (טאבו), מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י), חברה משכנת ואגודות שיתופיות (במגזר החקלאי). לעיתים מעורב משרדנו אף בשלב איתור הנכסים תוך שיתוף פעולה עם יזמים, עורכי דין ומתווכי נדל"ן מהמובילים בישראל.

 

הסכמי בניה - משרדנו מטפל בייצוג לקוחות פרטיים ועסקיים בעסקאות ביצוע ומתן שירותי בניה להקמת פרויקטי מקרקעין, החל מעריכת הסכם בניה פאושלי ("עד מפתח" -"Turn key") המתייחס לכל שלבי הבניה השונים ועד לעריכת הסכמים נפרדים ופרטניים לכל אחד משלבי הבניה, כדוגמת הסכמים הנוגעים לתכנון הפרויקט (אדריכל, מהנדס, מעצב פנים), הסכם עם מפקח בניה, הסכם לביצוע עבודות פיתוח, הסכם לביצוע בדיקות ו/או שיקום הקרקע במידת הצורך, הסכם לבניית שלד, הסכם לפינוי פסולת בניין, הסכם להקמת תשתיות (חשמל, ביוב, אינסטלציה) והסכם עם קבלני גמר (ריצוף, חיפוי, צבע, אלומיניום, זגגות, נגרות ומטבחים, שיש וכלים סניטרים, דלתות ושערים).

 

הליכי הפקעות – משרדנו מעניק שירותי ייעוץ וליווי משפטי בכל הקשור להליכי ההפקעה, לרבות ניהוו"מ לפיצוי בעלי הזכויות וניהול הליכים משפטיים בבתי המשפט.

 

הליכי תכנון – משרדנו מעניק ליווי משפטי בכל הקשור לקידום היתרי בניה, תוכניות בניין עיר (תב"ע) ותוכניות סטטוטוריות בכל רמות התכנון. בנוסף, מייצג משרדנו אנשים פרטיים וגופים מסחריים המתנגדים לקידומן של תוכניות סטטוטוריות שונות או היתרי בניה. הייצוג כולל מתן ייעוץ משפטי, שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים והופעה בפני ועדות לתכנון ולבניה ובמידת הצורך אף בפני בתי המשפט.

 

תביעות פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין – למשרדנו מומחיות בייצוג לקוחות בתביעות לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, המוגשות בגין פגיעה תכנונית אשר הובילה לירידת ערכם של מקרקעין המצויים בתחום התוכנית הפוגעת או גובלים עמו.

 

היטלי השבחה – משרדנו מייצג לקוחות בהליכים לקביעת שומות היטל השבחה, הפחתה של סכום היטל ההשבחה, ייצוג בפני שמאי מכריע, השגת פטור מלא או חלקי מתשלום היטל השבחה, בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

 

ליטיגציה בתחום דיני המקרקעין – משרדנו עוסק בייצוג לקוחות במגוון רחב של הליכים המתנהלים בבתי המשפט ועניינם סוגיות מתחום דיני המקרקעין, כדוגמת תביעות לאכיפת הסכמי מקרקעין או לפיצויים בגין הפרת הסכמי מקרקעין, תביעות פינוי לסוגיהן (פינוי דיירים מוגנים, פינוי שוכרים, פינוי מסיגי גבול), תביעות להצהרה על זכויות במקרקעין, תביעות בגין ליקויי בניה, תביעות פירוק שיתוף במקרקעין והליכים מנהליים לאכיפת זכויות במקרקעין.

bottom of page